Du bass hei: Home > Colonie

D’Colonies de Vacances ass eng ASBL déi finanziell all déi Enseignanten ënnerstëtzt di wëlle mat hirer Klass an d’Kolonie goen.
Mir kréien all Joer e Subside vun der Gemeng an déi aner finanziell Mëttelen erschaffe mir eis duerch Don’en a verschidde Manifestatiounen, déi während dem Joer stattfannen
z.B. : Schoulfest, Fuesbal, Chrëschtmaart + verschidde Joeren iergendeng „extra Manifestatioun“ (Konscht-Event, Bimbo-Theater).

 

Am Oktober kucke mir all Joer wéivill an der Keess ass an deelen déi Zomm dann duerch d’Unzuel vun der Kanner déi an d’Kolonie wëlle fueren.
All Joer mussen d’Enseignanten déi wëlle mat hire Kanner an d’Kolonie fueren, sech bis d’Allerhellegevakanz, op en Ziedel, deen an d’Konferenz hänke kënnt, aschreiwen.

 

D’Kanner, d’Elteren an d’Léierpersonal déi ons Initiativ wëllen ënnerstëtzen, kënne sech gäre mat eis a Kontakt setzen. Mir si frou fir all Hëllef an Iddi.

 

Zesummesetzung vum Comité:

Presidentin:  Mallorie Antony (Ersatz: Pol Hermann / Liz Homann)

Sekretärin:   Géraldine Hammerel

Caissières:   Cynthia Feidt & Carol Schmit

Delegéierten vun der Gemeng:  Wayne Stoffel

Vertrieder vum Gemengepersonal: Daniel Capesius

Vertrieder vun der APE:

Weider Memberen : Mélanie Buchette, Françoise Zens, Ivana Laterza, Carmen Mangen, Tim Penning, Steffi Hipp, Lynn Maes, Fabienne Schou, Pol Hermann, Liz Homan, Alain Raoul Jung

 

Kontakt:   colonie@roeserschool.lu