Du bass hei: Accueil > Contact > Commune

Gemeng Réiser


Schoulorganisatioun Gemeng Réiser:

Administration communale de Roeser
40, Grand-Rue
L-3394 Roeser

Tel.: 36 92 32 220
Mail: daniel.capesius@roeser.lu